Home

Gàidhlig

Gàidhlig (Schottisch-Gälisch) Substantiv, m / f / n / u (?), kein Plural . Worttrennung: Gàidhlig. Aussprache: IPA: [] Hörbeispiele: — Bedeutungen: [1] Linguistik: die schottisch-gälische Sprache. Gegenwörter: [1] Gàidhlig na h-Èireann, Gàidhlig Mhanainn, Gearmailtis, weitere Sprachen. Oberbegriffe Bòrd na Gàidhlig ist die ausführende öffentliche Körperschaft der schottischen Regierung, die zuständig für Angelegenheiten der schottisch-gälischen Sprache ist. Sie wurde 2003 mit Sitz in Inverness gegründet. Sie darf nicht mit Comunn na Gàidhlig oder An Comunn Gàidhealach verwechselt werden, die als Institutionen älter sind Gàidhlig f (genitive Gàidhlige) Gaelic; Derived terms . a bheil Gàidhlig agad / agaibh? Gàidhlig Mhanainneach; Gàidhlig na h-Èireann; Related terms . Gaidheal; a' Ghàidhealtachd; Adjective . Gàidhlig. Gaelic; Mutatio Gàidhlig is a Celtic language, indigenous to Scotland

Gàidhlig - Wiktionar

BBC Gàidhlig is the department of BBC Scotland that produces Scottish Gaelic-language (Gàidhlig) programming. This includes TV programmes for BBC Alba, the BBC Radio nan Gàidheal radio station and the BBC Alba website. Its managing editor is Marion MacKinnon Gàidhlig Fàilte Le eachdraidh a tha a' dol air ais còrr is mìle bliadhna, tha àite sònraichte aig a' Mhonarcachd ann am beatha na Rìoghachd Aonaichte

Type a word or phrase into the box above. Sgrìobh facal neo abairt sa bhogsa gu h-àrd. - No results found - - Cha deach dad a lorg -. Abbreviations Giorrachaidhean. Abbreviations used in the dictionary and their meanings. Gàidhlig. Beurla. a. ainmear • The Gaelic etymology of the languages of Western Europe and more especially of the English and Lowland Scotch and of their slang, cant, and colloquial dialects, by Charles Mackay (1877) many etymologies are fanciful

Bòrd na Gàidhlig - Wikipedi

Gàidhlig - SQ

Gàidhlig; Home; Database. Searchable Map; AZ List; OS Map; Resources. Place-name Lists; Maps; Reading List; Gaelic Place-Name Policy; Onomastic Abbreviations; Academic Papers; Links; Support. AÀA Supporter; Shop. Services; Corporate Memberships; Publications; News; Contact Us; Welcome to our Database A free resource that provides a single source of authoritative information on Gaelic forms. Clasaichean Gàidhlig/Gaelic Classes 2016/2017. September 6, 2016 / skellach / Leave a comment. May 26, 2016 / skellach / Leave a comment. Feasgair Cofaidh/Coffee Afternoon. Saturday 28th May 2.30pm - 4.30pm Fàilte Chridheil oirbh uile - all welcome Unitarian Church, Skene Terrace, Aberdeen, AB10 1RN. Club na Cloinne, 3-4 pm. A Gaelic children's club for children whose parents attend. People, culture, news, sport, television shows and radio programmes from BBC Alba

BBC Gàidhlig - Wikipedi

Gàidhlig. English. Cuspair aig a bheil ùidh agaibh Dòigh Lìbhrigidh Ìre na Gàidhlig Naidheachd. 23.03.2021: Lìonra Oifigearan Coimhearsnachd Gàidhlig 04.03.2021: Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 09.02.2021: Pròiseact Ùr Àrd. Gaelic language skills, including speaking, listening, reading and writing Gheibh sibh grunn ghoireasan sònraichte annta cuideachd, leithid Shuirbhidh Cànanachas na Gàidhlig agus Shuirbhidh nan Ainmean-Àite. Tha làn fhiosrachadh mu na cruinneachaidhean rim faighinn air duilleagan-lìn nan tasglann.---The School of Scottish Studies Archives, embracing 16,000 hours of sound and video recordings, a major photographic collection, and a rich variety of manuscript. Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News Na tha a' tachairt ann an saoghal na Gàidhlig agus na pàipearan-naidheachd / What's happening in the Gaelic world and the newspapers 814 Topics 4008 Posts Last post Re: Seòlta Gaelic / Newswatch by Níall Beag Mon Mar 16, 2020 1:45 pm.

Gàidhlig The Royal Famil

 1. Goireasan airson na Gàidhlig air an Eadar-lìon. Bheir an Dr Caoimhín Ó Donnaíle, Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, seachad fiosrachadh agus taisbeanadh beò air cuid de na goireasan Gàidhlig a tha ri'm faighinn air an Eadar-lìon, gu h-àraid air an fheadhainn anns a bheil e fhèin an sàs
 2. 12/03/2021 11/03/2021 Oifigear Gàidhlig. Each week we publish the text of our Gaelic Word of the Week podcast here with added facts, figures and photos for Gaelic learners who want to learn a little about the language and about the Scottish Parliament - Pàrlamaid na h-Alba. This week we are looking at St Patrick's Day. Next Wednesday, the 17th of March, St Patrick's day - Latha.
 3. Gàidhlig Qualification Verification Summary Report June 2019 June 2019; 2019 Higher Gàidhlig Course Report October 2019; 2018 Higher Gaidhlig Course Report October 2018; Gàidhlig: Quality Assurance - external verification; CPD Additional CPD support. Where any particular areas of concern are identified, which are not addressed by our Understanding Standards events or support materials, we.
 4. Gaelic Society of Inverness - Comunn Gàidhlig Inbhir Nis. NAIDHEACHDAN. CULLODEN. The battlefield and memorial cairn at Culloden. The Gaelic Society has hosted an annual commemorative service at the site of the Battle of Culloden for close to a hundred years. To mark the Sesquicentennial of the Society Print No. 1 of a painting of Culloden by Roderick Morrison was presented by the artist to.
 5. Account Options. Clàraich a-steach; Roghainnean; Eachdraidh lì
 6. Tha Pàdraig ag iarraidh bruidhinn 's a Gàidhlig. 'Bheil còir aige air?Machair - Series 10: Episode 7 (BBC Alba
 7. Gaelic also has a very large and lively twitter community which you can follow with hashtags like #cleachdi or #Gàidhlig. There is also a growing Instagram community. In fact, more Gaelic is now written and read than ever before and the glasadh-sìos has no doubt added to this! More notable still has been the use of the internet during the glasadh-sìos for online meetings including online.

LearnGaelic - Dictionar

UofG Gàidhlig. Seirbheis Leasachaidh & Poileasaidh | Policy & Development Service for Gaelic . 3 Gàrraidhean an Oilthighe | University Gardens . Glaschu | Glasgow. G12 8Q Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu Ro-ràdh. Fàilte gu Fuaimean na Gàidhlig. 'S e seo tionndadh eadar-lìn dhe na leasain a sgrìobh an t-Oll. Ó Maolalaigh nuair a bha e a' teagasg aig Oilthigh Dhùn Éideann gus fuaimean na Gàidhlig a theagasg dhan luchd-ionnsachaidh. 'S e cànan gu math iom-fhillte a thaobh fon-eòlais a tha innte agus ged a tha e gu math doirbh, tha feum air an fhuaimneachadh cheart a ionnsachadh - mur. Oifigear Ealain Gàidhlig | Gaelic Arts Officer. Tuarastal: £28,711 pro rata le peinnsean is sochairean Pàirt Ùine (21 uairean san t-seachdain) Cùmhnant Maireannach. Ceann-là deireannach do làn-bhileagan-tagraidh: Meadhan-là Diciadain 5 Cèitean 2021 Cumar agallamhan air-loidhne le Microsoft Teams air: Diciadain 19 Cèitean 2021 Tha sinn a' sireadh Oifigear Ealain Gàidhlig a thig.

Scottish Gaelic-Dictionary Online Translation LEXILOGO

 1. Àrd Ìre Gàidhlig learning resources for adults, children, parents and teachers organised by topic
 2. Gheibh sibh an seo na h-obraichean Gàidhlig a tha air an sanasachd an-dràsta air feadh na h-Alba. Ma tha sibh airson obraichean foghlaim fhaicinn a-mhàin, gheibh thu lorg orra air an duilleag seo.. Here you'll be able to find all of the Gaelic jobs listed right now across Scotland
 3. 14-day weather forecast for Malabo
 4. Chaidh Obraichean Gàidhlig a stèidheachadh ann an 2016 airson sanasan-obrach ri linn na Gàidhlig a shanasachd air-loidhne. Bhon uair sin, tha còrr is 1,050 dreuchdan Gàidhlig air a bhith ri fhaighinn air feadh na h-Alba. Obraichean Gàidhlig was founded in 2016 to help advertise Gaelic job vacancies online. Since then, over 1,050 positions.

Bòrd na Gàidhlig, Inverness, United Kingdom. 4.7K likes · 21 talking about this · 17 were here. 'S e Bòrd na Gàidhlig am prìomh buidheann poblach le dleastanas Gàidhlig a bhrosnachadh agus a.. Colaisde na Gàidhlig / The Gaelic College is dedicated to the promotion and preservation of traditional Gaelic culture, offering instruction in over ten disciplines, and year-round learning and fun. As a cultural destination, it will delight visitors with the unique opportunity to experience first-hand the living culture of the Nova Scotia Gaelic people Faclair Gàidhlig is Beurla le Dwelly 'na bhroinn. An English - Scottish Gaelic dictionary incorporating Dwelly. Dàta air inntrigeadh air 5 mh Am Màrt 2020. ↑ Dualchas nàdair na h-Alba - Dictionary of Gaelic Nature Words Scottish Natural Heritage (SNH). 2019.. Dàta air inntrigeadh air 7 mh An Gearran 2020 Gàidhlig translation in Scottish Gaelic-Russian dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'Gàidhlig Mhanainneach' ins Deutsch. Schauen Sie sich Beispiele für Gàidhlig Mhanainneach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik

Gàidhlig nan Òg - Gaelic in the home and early years setting

Stòrlann Nàiseanta Na Gàidhlig, Stornoway, Eilean Siar, United Kingdom. 2,869 likes · 49 talking about this · 12 were here. Tha Stòrlann a'.. Comunn na Gàidhlig, Inverness, United Kingdom. 2,246 likes · 55 talking about this · 9 were here. A' cruthachadh chothroman dhan Ghàidhlig Creating opportunities for Gaeli 301 Moved Permanently. ngin Gàidhlig. Interpretation Translation Gàidhlig. nf. the language of the Gaels. Gaelic-English dictionary. 2014. Guanag; Gìgean; Look at other dictionaries: Gaidhlig — Schottisch Gälisch (auch Gälisch, Ersisch oder Schottische Sprache) Gesprochen in Schottland (UK), Kanada (Kanadisch Gälisch in Nova Scotia; Australien, Vereinigte Staaten) Sprecher ca. 58.000 in Schottland[1], 2000 in.

Scottish Gaelic language, alphabet and pronunciatio

 1. Yes, there was one for Gàidhlig translation but it was not manned. If a member intended to make an intervention in Gàidhlig there was a whole bureaucratic process to be gone through first and my impression is that you'd want to have copperfastened your justification for using the language and obliging the Corporate Body to committing appropriate resources on the day
 2. Books shelved as gàidhlig: An Tuil: An Anthology of Twentieth Century Scottish Gaelic Poetry by Ronald Black, Dacha Mo Ghaoil by Tormod MacGill-Eain, Nig..
 3. Corpas na Gàidhlig aims to provide a comprehensive electronic corpus of Scottish Gaelic texts for students and researchers of Scottish Gaelic language, literature and culture. Corpas na Gàidhlig also provides the textual basis for the interuniversity project, Faclair na Gàidhlig (Dictionary of the Scottish Gaelic Language), upon which the future historical dictionary of Gaelic will be based
 4. g in the culture, music, language, crafts, customs, and traditions of the immigrants from the Highlands of Scotland. The only institution of its kind in North America, students of all ages and skill levels visit the College every year to.
 5. Chaidh Obraichean Gàidhlig a stèidheachadh ann an 2016 airson sanasan-obrach ri linn na Gàidhlig a shanasachd air-loidhne. Bhon uair sin, tha còrr is 1,050 dreuchdan Gàidhlig air a bhith ri fhaighinn air feadh na h-Alba. Obraichean Gàidhlig was founded in 2016 to help advertise Gaelic job vacancies online. Since then, over 1,050 positions have been advertised from across Scotland

First published in the Scotsman on 15 October 2016 In certain cases, the Gaelic and English names for a particular place are completely different. In the case of Dingwall, there were originally two separate places which have merged into one with population expansion. Dingwall is a name of Norse origin: Þingvellir meaning 'assembly field' Hi, I'm Jason Bond. I studied with native speakers in Nova Scotia and Scotland while completing 2 degrees: a BA with First Class Honors in Celtic Studies and a Bachelors of Education in Gaelic, Art, and History. I've been teaching professionally in Scotland, Europe, and the US since 2012 Basics. The two yous. Scottish Gaelic has two different representations of you; one for formal situations or when speaking to someone superior or much older than you; the other for informal situations and when speaking to friends and children. The formal version is also used when speaking to any group of people

Clì Gàidhlig (Scottish Gaelic pronunciation: [ˈkʰliː ˈkaːlɪkʲ]), founded in 1984 as Comann an Luchd-Ionnsachaidh ([ˈkʰomən̪ˠ ə l̪ˠuxˈkʲũːn̪ˠs̪əxɪ]; the Learners' Society), is an organisation based in Inverness which seeks to support learners of the Scottish Gaelic language and has campaigned actively to promote the language As usual, the BBC is full of surprises. Some of the first resources I found on my mission to learn Gàidhlig were An Litir Bheag and Litir do Luchd-Ionnsachaidh.Tonight I hit the treasure trove at Foghlam, which lists more resources for learning Gàidhlig.Now I'll have to get a bigger mini-SD card for my Q to hold it all!. I announced my intention to learn Gàidhlig to Chris tonight, and she. Sùil air cor na Gàidhlig san t-sluagh(about Gàidhlig) Wikipedia: Scottish Gaelic language. Gaelic Literature, Language and Music- fiosrachadh bho Electric Scotland. Cunntas-sluaigh 2001- àireamhan ann an Albainn a tha a' bruidhinn 's a' tuigsinn na Gàidhlig Gàidhlig le Bogadh | Gaelic with Immersion. Certificate of Higher Education. This programme allows you to develop advanced Gaelic language skills, as well as acquire in-depth knowledge and understanding of Scottish Gaelic language, culture, and literature through advanced level Gaelic language immersion

Frida Kahlo – Wikipédia, a enciclopédia livre

Gàidhlig a neartachadh mar chànan sa choimhearsnachd; An àireamh de luchd-labhairt na Gàidhlig sna h-Eileanan àrdachadh. Chaidh aontachadh ris a' Phlana Gàidhlig làithreach san t-Sultain 2013, agus mairidh e gu 2017. Às dèidh dhan Chomhairle sgrùdadh mòr a dhèanamh air amasan, toraidhean agus adhartas a' Phlana 2007-2012, tha an dàrna cuairt seo de Phlana Cànain Gàidhlig na. Category Archives: Gàidhlig Maighstir Zhuang: Tha e a' bruadar a bhith an dealan-dè . Le Timo Schmitz Eu-coltach ri Maighstir Kong, cha robh Maighstir Zhuang airson a bhith an sàs ann am poilitigs. Bha Maighstir Zhuang den bheachd a bheil laghan a' cuir a-steach ar nàdar. Bidh fear a' cumail sùil air nàdar agus gun a bhith fear a' cur dragh. Mar Maighstir Lao, tha e a' moladh.

Languages: Gaelic - gov

Ghetto na Gàidhlig Scottish Gaelic's Journey to Du... Ciaran Iòsaph MacAonghais | 1st Dec 2019. Ghetto na Gàidhlig. Posts navigation. 1 2 3 6 Next. Recent tags: Scotland; Shetland; SNP; Doublethink; Caithness; Cape Wrath; From the Province of the Cat; View more tags; Help keep our journalism independent. We don't take any advertising, we don't hide behind a pay wall and we don't. Is it our love of whisky, kilts and ceilidhs? The monster at the bottom of our loch, or the prickly plant we use as our national symbol? We give you a quick round-up of the 7 things we think make us special - from our love of dancing and our bright blue and white flag to our bagpipes, kilts and tug. Frisch veröffentlicht: Schottisch-Gälische Wörterbücher für Amazon Kindle! Als Deutscher hat man es nicht leicht, Schottisch-Gälisch zu lernen, wenn man sich nicht auf englischsprachige Lehrmaterialien stützen möchte. In den letzten Jahren hat sich vieles getan; es gibt seit langem Kurse in Deutschland, und auch ein Wörterbuch ist erschienen Chaidh seo a phostadh ann an rathaidean-iarainn dùinte, Rathaidean-iarainn neo-àbhaisteach, tramaichean, tramaichean-eich agus a thagadh Bob Speed, Carse of Gowrie, cleachdi, Gaelic, Gàidhlig, horse tram, Inchture, Innis Tùir, Perthshire, slighe trama, tramway

Sgoil Gàidhlig Bhaile an Taigh Mhóir, Baltimore, Maryland. 376 likes · 21 talking about this. Fàilte, We are a Baltimore, Maryland base group interested in Gaelic news, language, culture, arts. We.. CereProc has developed the world's most advanced text to speech technology. Our voices not only sound real, they have character, making them suitable for any application that requires speech output

Pròiseact gus coimhearsnachd Gàidhlig a thogail ann an Ceanndachaidh, air taobh thall na mara.. 11 Tracks. 6 Followers. Stream Tracks and Playlists from Gàidhlig ann an Ceanndachaidh on your desktop or mobile device Bòrd na Gàidhlig, Inverness, United Kingdom. 4.7K likes · 229 talking about this · 17 were here. 'S e Bòrd na Gàidhlig am prìomh buidheann poblach le dleastanas Gàidhlig a bhrosnachadh agus a..

Stòrlann Nàiseanta Na Gàidhlig, Stornoway, Eilean Siar, United Kingdom. 2,869 likes · 49 talking about this · 12 were here. Tha Stòrlann a'.. Spòrs Gàidhlig, Inverness. 1,346 likes · 2 talking about this · 1 was here. A' cruthachadh chothroman Gàidhlig don òigridh air a' bhlàr a-muigh. 輪 ‍♀️ Scotland's provider of exciting outdoor.. Cruinn còmhla | Be part of it | Check out 'Seachdain na Gàidhlig - Edinburgh Gaelic Festival' on Indiegogo

What's on? | Dè tha dol? - #WestDunbartonshireCouncil #Gaelic #UseIt #ComhairleSiorrachdDhùnBreatannAnIar #Gàidhlig #Cleachd Gàidhlig genre: new releases and popular books, including An Tuil: An Anthology of Twentieth Century Scottish Gaelic Poetry by Ronald Black, Dacha Mo Gha.. Nov 1, 2020 - Cuimhnich gun toir thu an aire ort fhèin aig an àm doirbh a tha seo - Remember to take care of yourself at this difficult tim

Scots Gaelic - Wikipedi

Brezhoneg (Britaanish) • Cymraeg (Bretnish) • Gaeilge (Yernish) • Gàidhlig (Gaelg Albinagh) • Kernewek (Cornish) Lane rolley - Co-oardaghey yl-hengagh - Cur Wikipedia noa er bun Hie yn duillag shoh er ny reaghey er 2 Mean Souree 2020, ec 22:04. Text is available under the. Urras Brosnachaidh na Gàidhlig. Gefällt 173 Mal. Urras Brosnachaidh na Gàidhlig/ The Gaelic Language Promotion Trust supports and promotes the teaching, learning and use of the Gaelic language in.. Dicts.info - faclairean Gàidhlig ↔ 68+ cànanan A' Ghàidhlig tro chànanan eile... Seann fhaclairean - ìomhaighean. Macdonald, A Galick and English Vocabulary, 1741 Shaw, Gaelic and English dictionary, 1780 MacPharlain, Raibeird, Nuadh fhoclair Gàidhlig agus Beurla, 1795 Macfarlane, Patrick, A new and copious vocabulary, in two parts, 1815 Armstrong, A Gaelic Dictionary in Two Parts.

Anfíbios – Wikipédia, a enciclopédia livre

Bòrd na Gàidhli

English [] Etymology 1 []. A variant of gaum (from Middle English gome, from Old Norse gaumr; compare Gothic (gaumjan, observe )), with the 'r' being a vowel-lengthening device common in non-rhotic dialects of English. See gaum for more.. Alternative forms []. gawm (UK dialects); Verb []. gorm (third-person singular simple present gorms, present. Journeys to Scotland Comments on: Gàidhlig Gàidhlig July 18, 2014 alba bbc alba beag air bheag foghlam foreign language gaelic gàidhlig langchat scottish gaelic scottish gaidhlig Leave a comment Post navigatio

Prince and Princess Michael of Kent | The Royal FamilyWhat is classification? - BBC BitesizeKalundborg - Wikimedia CommonsHobart — WikipédiaWhat is anaerobic respiration? - BBC BitesizePlastron (armure) — Wikipédia
 • Meteora Magdeburg.
 • Merit Steinmeier Tochter.
 • Alkohol Kennzeichnung.
 • Only one USB 2.0 header on motherboard.
 • Stadtwerke Schleswig Strom anmelden.
 • Sozialwohnungen in Wegberg.
 • PayPal Konto einrichten deutschland.
 • Mexikaner Oldenburg abgebrannt.
 • Süntelbuche Lauenau.
 • Instagram video download private.
 • MbyM Dannie.
 • Historischer Liebesroman England.
 • Jamas Griechisch.
 • Viridal 20 mg.
 • Seitenschläfer Schmerzen.
 • Mass Effect 3 Citadel missions.
 • Rundreise Bolivien Chile.
 • NMEA 2000 Loggeber.
 • Laufgürtel mit Trinkflasche Test.
 • GROBI schnäppchen.
 • Iserlohn Roosters.
 • Seebrücke Timmendorfer Strand.
 • Robotron Farbfernseher.
 • Königliche Filme.
 • Fotografenvertrag Nutzungsrechte.
 • TCP IP OSI.
 • Penny Angebote.
 • Grand Teton National Park.
 • Fagus sylvatica purpurea tree.
 • Light zone Online Shop.
 • Adenauer Stiftung Berlin.
 • Netto Bad Kissingen.
 • Tassen TV neu.
 • Meteora Magdeburg.
 • Neubauprojekte Köln Poll.
 • Schwalbe Easy Fit.
 • MbyM Dannie.
 • Selbstsicherheit Psychologie.
 • Film mit Liz Taylor und Richard.
 • Grundvorstellungen Prozentrechnung.
 • Osmose.